Stowarzyszenie powstało z inicjatywy różnych grup zawodowych związanych z gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska oraz polityką energetyczną.

Zostało powołane do życia w dniu 26 maja 2009 roku przez 17 członków założycieli.

Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 24 listopada 2009 roku, pod pozycją numer 0000341263, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 00-458 Warszawa, ul. Czerniakowska 100.

 

Do Stowarzyszenia mogą należeć licencjonowani zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, architekci, urbaniści, kosztorysanci, księgowi oraz osoby wykonujące inwentaryzacje, audyty energetyczne, a także osoby reprezentujące inne grupy zawodowe, których działalność związana jest z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami oraz polityką energetyczną.

 

Celem Stowarzyszenia jest pomaganie i wspieranie działalności wyżej wymienionych grup zawodowych. Właściciele nieruchomości również mogą należeć do Stowarzyszenia.

 

Ideą przewodnią powstałego Stowarzyszenia, jest skupienie w jednym miejscu wszystkich grup zawodowych związanych z gospodarką nieruchomościami, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników ekonomicznych, energetycznych i w dziedzinie ochrony środowiska.

 

Stowarzyszenie będzie prowadziło spotkania, seminaria i poradnictwo. Chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy i otrzymać informacje na interesujące ich pytania z zakresu szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami.

 

Osoby chcące zapisać się do Stowarzyszenia, proszone są o wypełnienie deklaracji, znajdującej się w zakładce „Deklaracja członkowska” i przesłanie jej do Zarządu Stowarzyszenia „SPECJAL”.