Wysokość składek została ustalona na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Składki dla Członków Zwyczajnych wynoszą:

-   50,00 zł wpisowe;
-   120,00 zł składka roczna
(10,00 zł miesięcznie).

Składki prosimy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia (numer konta podany jest w zakładce - Konto bankowe). Składki dla Członków Wspierających (osób prawnych) wynoszą:

-   300,00 zł wpisowe;
-   30,00 zł składka miesięczna.