Praktyczne możliwości wyboru (zmiany) Zarządu wspólnoty mieszkaniowej

 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w UWL należy dokonywać wyboru i zmian członków Zarządu wspólnot mieszkaniowych według zapisu w art. 20 UWL, o ile nie określono zgodnie z zapisem w art. 18, ust 1 UWL innego sposób zarządu nieruchomością wspólną.

Zebranie, na którym ma być wybrany pierwszy Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, proponuję zwołać jak najszybciej, ponieważ przy podejmowaniu   uchwały będzie można skorzystać z zapisu w art. 23, ust. 2a UWL i głosować według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos (dopóki dotychczasowy właściciel nieruchomości ma większość udziałów).

Wzór uchwały:

Uchwała nr ...../2012

Właścicieli lokali w nieruchomości „Piękna 35” w Warszawie

z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Więcej…